Przedstawiamy szczegółowe harmonogramy działań związanych z Programem na rok szkolny 2013/2014. Prosimy wszystkich realizatorów Programu o zapoznanie się z nimi, a Dyrektorów szkół i placówek o zapewnienie ich terminowej realizacji.

Harmonogram działań wojewódzkich
Harmonogram działań obligatoryjnych
Harmonogram działań wspierających (fakultatywnych)