Zgodnie z zaplanowaną w harmonogramie semestralną ewaluacją Programu, zwracam się z prośbą o wypełnienie arkusza diagnostycznego znajdującego się w załączeniu.

Załącznik