1. Przykłady dobrych praktyk - prezentacja 1.
  2. Przykłady dobrych praktyk - prezentacja 2.

 

10 kwietnia 2014 r. w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim odbyła się uroczystość certyfikacji szkół w Programie Przeciwdziałania Wadom Postawy Ciała u Dzieci i Młodzieży w Województwie Opolskim.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami szkół, które zostały nagrodzone certyfikatami i wyróżnieniami za swoje działania w Programie w roku szkolnym 2012/2013.

Prezentacja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Ozimku

Prezentacja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 14 w Opolu

Prezentacja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8 w Opolu

Prezentacja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Kluczborku

Prezentacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Piotrówce