Z prac nad ProgramemZESPÓŁ DS. PRZECIWDZIAŁANIA WADOM POSTWY CIAŁA POWOŁANY PRZEZ WOJEWODĘ OPOLSKIEGO RYSZARDA WILCZYŃSKIEGO

W celu usystematyzowania i ujednolicenia postępowania w zakresie przeciwdziałania wadom postawy ciała u dzieci i młodzieży, Wojewoda Opolski, Ryszard Wilczyński powołał w I kwartale 2008 roku zespół, w skład którego weszli:

  • przedstawiciel Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,
  • Konsultant Wojewódzki ds. Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu,
  • Konsultant Wojewódzki ds. Rehabilitacji Medycznej,
  • przedstawiciele Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej,
  • przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Opolu,
  • przedstawiciele Opolskiego Centrum Zdrowia Publicznego.

Zespół opracował „Procedurę postępowania w zakresie przeciwdziałania wadom postawy ciała u dzieci i młodzieży w województwie opolskim”, w której uwzględniono rolę środowiska rodziny, szkoły i ochrony zdrowia.


Powyższa Procedura pozwala na wdrożenie programów przeciwdziałania wadom postawy ciała i tym samym wyeliminowanie wymienionych wyżej problemów oraz podniesienie świadomości i uwrażliwienie uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników ochrony zdrowia na problem powszechnie występujących wad postawy ciała, a w konsekwencji na podniesienie poziomu zdrowotności społeczeństwa.

 


Partnerzy


Wojewoda Opolski


Marszałek
Województwa Opolskiego


Opolski Kurator
Oświaty


Politechnika Opolska


Opolski Oddział
Wojewódzki
Narodowego
Funduszu Zdrowia


Wojewódzka Stacja
Sanitarno-
Epidemiologiczna
w Opolu


Państwowa Medyczna
Wyższa Szkoła
Zawodowa w Opolu

Statystyka
Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości