Podstawa prawna

Program został opracowany o następujące akty prawne:

 1. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. z późniejszymi zmianami oraz akty wykonawcze do ustawy, w tym między innymi:
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (z późniejszymi zmianami) – aktualnie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą.
 2. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572)
 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
  • Art. 7. 1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:
   pkt 5) ochrony zdrowia.
 4. Narodowy Program Zdrowia na lata 2007-2015
  • Cel operacyjny 4 –  zwiększenie aktywności fizycznej ludności.
  • Cel operacyjny 8 –  wspieranie rozwoju i zdrowia fizycznego i psychospołecznego oraz zapobieganie najczęstszym problemom zdrowotnym i społecznym dzieci i młodzieży.
  • Cel operacyjny 12 –  aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych na rzecz zdrowia społeczeństwa.
 5. Strategia rozwoju województwa opolskiego na lata 2000-2015
  • Tworzenie warunków poprawy zdrowia mieszkańców i skutecznej pomocy społecznej.
 


Partnerzy


Wojewoda Opolski


Marszałek
Województwa Opolskiego


Opolski Kurator
Oświaty


Politechnika Opolska


Opolski Oddział
Wojewódzki
Narodowego
Funduszu Zdrowia


Wojewódzka Stacja
Sanitarno-
Epidemiologiczna
w Opolu


Państwowa Medyczna
Wyższa Szkoła
Zawodowa w Opolu

Statystyka
Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości