Akcja "Tornister na wagę zdrowia"

Szczególne miejsce wśród działań realizowanych w ramach Programu Przeciwdziałania Wadom Postawy Ciała u Dzieci i Młodzieży w Województwie Opolskim zajmuje akcja „Tornister na wagę zdrowia” zainaugurowana 7 grudnia 2009r.

W jej ramach wszystkie szkoły podstawowe województwa opolskiego otrzymują wagę sprężynową oraz – w formie elektronicznej – arkusz służący gromadzeniu i przetwarzaniu danych dotyczących wagi tornistrów szkolnych uczniów oraz działań szkoły na rzecz jej skutecznego obniżania.

Akcja ma służyć realizacji celów Programu, a zwłaszcza zwróceniu uwagi uczniów, rodziców i nauczycieli na powszechność występowania wad postawy ciała oraz podniesieniu ich świadomości w tym zakresie, podjęciu działań prowadzących do skutecznego obniżenia wagi tornistrów szkolnych, promowaniu właściwych nawyków prozdrowotnych.

Akcja zakłada założenie „kącika” poświęconego popularyzacji idei Programu, zainstalowanie wagi w miejscu łatwo dostępnym dla uczniów i ich rodziców oraz prowadzenie przynajmniej comiesięcznych pomiarów ciężaru tornistrów uczniowskich, jak również gromadzenie i przetwarzanie zebranych danych.

Celem akcji jest osiągnięcie takiego stanu, w którym ciężar uczniowskich tornistrów nie będzie przekraczał dopuszczalnych 10% wagi ciała dziecka. Akcji towarzyszą plakaty oraz materiały informacyjne.

Pliki do pobrania: folder

 


Partnerzy


Wojewoda Opolski


Marszałek
Województwa Opolskiego


Opolski Kurator
Oświaty


Politechnika Opolska


Opolski Oddział
Wojewódzki
Narodowego
Funduszu Zdrowia


Wojewódzka Stacja
Sanitarno-
Epidemiologiczna
w Opolu


Państwowa Medyczna
Wyższa Szkoła
Zawodowa w Opolu

Statystyka
Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości