Informujemy, że Komisja Certyfikacyjna Programu Przeciwdziałania Wadom Postawy Ciała u Dzieci i Młodzieży w Województwie Opolskim dokonała oceny działań szkół i placówek w roku szkolnym 2013/2014, które złożyły wnioski o przyznanie Certyfikatu Szkoła-Lider Programu Przeciwdziałania Wadom Postawy Ciała u Dzieci i Młodzieży w Województwie Opolskim.

W edycji 2013/2014 Komisja przyznała certyfikaty i wyróżnienia następującym szkołom:

 

Złoty Certyfikat - Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy im. Bohaterów II Brygady Pancernej.

Srebrny Certyfikat - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Piotrówce.

Brązowy Certyfikat - Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Boguszycach.

Brązowy Certyfikat - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jurija Gagarina w Kędzierzynie-Koźlu.

Brązowy Certyfikat - Publiczna Szkoła Podstawowa w Popielowie.

 

Ponadto Komisja zdecydowała o ponownym nadaniu certyfikatu, szkołom, których ważność certyfikatu wygasła (3 lata od nadania):

Brązowy Certyfikat - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Śląskich  w Kędzierzynie-Koźlu.

Brązowy Certyfikat - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12 im. Kadeta Zygmunta Kuczyńskiego w Kędzierzynie-Koźlu.

 

Komisja zdecydowała również o przyznaniu wyróżnienia Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka w Kluczborku, która uzyskała złoty certyfikat w edycji 2012, w edycji 2013 otrzymała wyróżnienie i w bieżącej edycji wykazała się dalszymi działaniami w przedmiotowym zakresie, charakteryzującymi się wysoką jakością.

 

Wyróżnionym szkołom serdecznie gratulujemy.