Szanowni Państwo,

Dyrektorzy szkół i placówek województwa opolskiego, szkolni koordynatorzy Programu Przeciwdziałania Wadom Postawy Ciała u Dzieci i Młodzieży w Województwie Opolskim.

Opolski Kurator Oświaty zaprasza do udziału w akcji Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego pt. Październik miesiącem właściwie spakowanego tornistra. Głównym celem akcji jest zwrócenie uwagi na podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie zapobiegania wadom postawy u najmłodszych, poprzez właściwy dobór tornistrów i plecaków szkolnych.

Akcja prowadzona jest w ramach Programu przeciwdziałania wadom postawy ciała dzieci i młodzieży w województwie opolskim.

Ponadto w ramach akcji , w wybranych szkołach podstawowych pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej przeprowadzą ankiety i pomiary ciężaru tornistrów oraz zorganizują spotkania informacyjno-edukacyjne.