Szanowni Państwo,

Dyrektorzy szkół i placówek województwa opolskiego, szkolni koordynatorzy Programu Przeciwdziałania WadomPostawy Ciała u Dzieci i Młodzieży w Województwie Opolskim.

Opolski Kurator Oświaty zaprasza do udziału w kolejnej edycji Programu Przeciwdziałania Wadom Postawy Ciała u Dzieci i Młodzieży w Województwie Opolskim w roku szkolnym 2014/2015.

Przypominamy, że placówki, które chcą rozpocząć działania w Programie zobowiązane są do przesłania na adres Kuratorium Oświaty w Opolu pisemnej deklaracji.

Na stronie internetowej Programu opublikowaliśmy nowe harmonogramy działań oraz wzory arkusza diagnostycznego za I semestr 2014/2015 oraz wniosku o nadanie certyfikatu.