Szanowni Państwo,

Dyrektorzy szkół i placówek województwa opolskiego,
szkolni koordynatorzy Programu Przeciwdziałania Wadom
Postawy Ciała u Dzieci i Młodzieży w Województwie Opolskim.

Informujemy, że szkoły i placówki, które spełnią wymagania formalne, mogą złożyć wniosek o przyznanie Certyfikatu Szkoła-Lider Programu Przeciwdziałania Wadom Postawy Ciała u Dzieci i Młodzieży w Województwie Opolskim.

Wniosek wraz z niezbędną dokumentacją prosimy przesłać na adres Kuratorium Oświaty w Opolu do dnia 30 czerwca 2014 r.

Wzór aktualnego wniosku oraz informacje dotyczące certyfikacji znajdują się w zakładce Certyfikacja.