10 kwietnia 2014 r. w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim odbyła się uroczystość certyfikacji szkół w Programie Przeciwdziałania Wadom Postawy Ciała u Dzieci i Młodzieży w Województwie Opolskim.

W tegorocznej edycji Komisja przyznała certyfikaty i wyróżnienia następującym szkołom:

  • Złoty Certyfikat - Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim.
  • Srebrny Certyfikat - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza w Opolu.
  • Srebrny Certyfikat - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ozimku.
  • Brązowy Certyfikat - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Piotrówce.
  • Brązowy Certyfikat - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8 im. Gustawa Morcinka w Opolu.
  • Wyróżnienie - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Kluczborku.

Certyfikaty oraz nagrody dla wyróżnionych szkół wręczyli Wojewoda Opolski, Ryszard Wilczyński oraz Opolski Kurator Oświaty, Halina Bilik.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele instytucji partnerskich Programu, przedstawiciele organu prowadzącego, dyrektorzy szkół i placówek gminy Dobrzeń Wielki oraz szkolni koordynatorzy Programu z terenu całego województwa opolskiego. Ceremonię certyfikacji uświetniły występy artystyczne i sportowe przygotowane przez uczniów i nauczycieli w Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim.

Po uroczystości odbyło się spotkanie Opolskiego Kuratora Oświaty ze szkolnymi koordynatorami Programu

Nagrodzonym szkołom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Program powstał w 2008 roku i jest odpowiedzią na niezwykle palący problem nieprawidłowości w rozwoju narządu ruchu i statyki ciała u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Jest to program z niezwykle szerokim spektrum realizowanych działań oraz mnogością zaangażowanych instytucji, jest inicjatywą pionierską w skali kraju.

Szkoły, realizując zadania wynikające z Programu korzystają z opracowanych harmonogramów zadań obligatoryjnych i fakultatywnych – wspierających. Te z nich, które najlepiej wywiązują się z przynależnych zadań, w tym obejmują uczniów ze stwierdzonymi zaburzeniami posturalnymi stałą opieką, skutecznie podejmują działania na rzecz obniżenia wagi tornistrów szkolnych, promują szeroko pojętą edukację zdrowotną i owocnie współpracują w tym zakresie ze środowiskiem lokalnym, otrzymują atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz certyfikat szkoły modelowo realizującej Program.

Ewaluacja Programu Przeciwdziałania Wadom Postawy Ciała u Dzieci i Młodzieży w Województwie Opolskim