Przypominam, iż ruszyła rekrutacja szkół i placówek do Programu Przeciwdziałania Wadom Postawy Ciała u Dzieci i Młodzieży w Województwie Opolskim – edycja 2013/2014.

Dyrektorów szkół i placówek, które chcą przystąpić do Programu prosimy o wypełnienie załączonej deklaracji i przesłanie jej na adres Kuratorium Oświaty w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole w terminie do 30 września 2013 r.

Załacznik nr 1: Deklaracja przystąpienia do Programu