Zgodnie z zaplanowaną w harmonogramie semestralną ewaluacją Programu, zwracam się z prośbą o wypełnienie arkusza diagnostycznego znajdującego się w załączeniu.

Pozyskane dane pozwolą na sporządzenie zbiorczej informacji o stanie realizacji zadań wynikających z  Programu oraz znajdą odzwierciedlenie w projektowaniu przedsięwzięć na kolejny rok szkolny.


Arkusz wypełnia szkolny koordynator Programu po uzyskaniu niezbędnych danych od dyrektora szkoły, pielęgniarki szkolnej, nauczycieli i uczniów. Za podanie informacji zgodnych ze stanem faktycznym odpowiada dyrektor szkoły.

Wypełniony arkusz należy przesłać w formie elektronicznej, do dnia 15 kwietnia 2011r., na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , a następnie opieczętowany pieczęcią nagłówkową szkoły i imienną dyrektora przesłać na adres Kuratorium Oświaty w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole lub złożyć w sekretariacie Wydziału Wspomagania i Strategii Edukacyjnej, pok. 606.

 

Do pobrania: arkusz


Dodatkowych informacji udzielają:


Liliana Bisowska
starszy wizytator
Kuratorium Oświaty w Opolu
tel. 77 45 24 575
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Anna Porębska
główny specjalista
OUW Opolskie Centrum Zdrowia Publicznego
tel. 77 44 25 987
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.